Notariusz Strzegom - Kancelaria Beaty Burkowskiej Zubrzyckiej

Przygotowujemy dokumenty dla osób fizycznych, firm osób prawnych
KONTAKTCZYNNOŚCI

Zapraszamy serdecznie do kontaktu i współpracy z naszą kancelarią

Jesteśmy zawsze otwarci na potrzeby osób, które się do nas zgłaszają. Z tego względu czynności notarialne dokonywane są nie tylko w godzinach urzędowania Kancelarii Notarialnej w Strzegomiu, lecz także w innych, ustalanych indywidualnie, terminach.

Notariusz Świdnica - Świebodzice

DOGODNA LOKALIZACJA

Siedziba Kancelarii znajduje się w budynku banku Santander Bank Polska s.a. przy ul. Kościuszki 14

DOSTĘP DO WI-FI

W Kancelarii klienci mają dostęp do bezpłatnego internetu za pośrednictwem wi-fi.

PARKING DLA KLIENTÓW

Parking na ulicy Bankowej lub Kościuszki
(naprzeciwko Liceum Ogólnokształcącego im S. Żeromskiego w Strzegomiu)

KLIMATYZACJA

Wszystkie pomieszczenia Kancelarii są klimatyzowane.

Notariusz – więcej informacji o kancelarii

Niezależnie od poziomu skomplikowania Państwa sprawy, dzięki swojej ambicji, wytrwałości i doświadczeniu notariusz Beata Burkowska-Zubrzycka udzieli Państwu rzetelnej, kompleksowej i przystępnej informacji na temat wszystkich skutków danej czynności notarialnej oraz wymaganych dokumentów.

Notariusz w świdnicy

Notariusz Beata Burkowska-Zubrzycka

Kancelaria notarialna Beaty Burkowskiej-Zubrzyckiej w Strzegomiu świadczy usługi nie tylko na rzecz klientów z miasta Strzegomia i okolic, ale także z innych miejscowości, m.in. z Jawora, Świdnicy i Świebodzic.

Działalność notariuszy reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.

W zakresie kompetencji notariusza mieści się sporządzanie różnego rodzaju umów dotyczących nieruchomości (np. sprzedaży, zniesienia współwłasności, zamiany, darowizny) oraz spółek, a także przygotowywanie oświadczeń, pełnomocnictw i testamentów. Załatwianiem wszystkich formalności z tym związanych zajmujemy się zarówno w kancelarii notarialnej, jak i poza jej siedzibą, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Pozostajemy do dyspozycji osób chcących skorzystać z profesjonalnego wsparcia w dni robocze od 9.00 do 17.00. W razie potrzeby obsługujemy także umówionych klientów w soboty.

Notariusz – Świdnica, Świebodzice, Jawor i wiele innych

Dla nieruchomości położonych na terenie miast: Jaworzyna Śląska, Strzegom, Świdnica Świebodzice, Żarów oraz gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Świdnica, Świebodzice, Żarów – sądem właściwym miejscowo dla celów wieczystoksięowych jest Sąd Rejowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych, ulica L. Okulickiego 2-4.

Dla nieruchomości położonych na terenie miast: Jawor oraz gmin: Jawor, Paszowice, Męcinka, Mściwojów, Wądroże Wielkie – sądem właściwym miejscowo dla celów wieczystoksięowych jest Sąd Rejowy w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych, ulica Klasztorna 5.

Kancelaria notarialna – kompetencje notariusza

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem notariusz to osoba zaufania publicznego, w której zakresie obowiązków mieści się realizacja szeroko pojętych czynności notarialnych. Dokumenty urzędowe sporządzamy w języku polskim. Na życzenie klienta podejmujemy się też opracowania obcojęzycznej dokumentacji. Notariusze zlecają to zadanie profesjonalnym tłumaczom przysięgłym.

Działamy zawsze w granicach ustalonych przez prawo oraz reguły etyki zawodowej. Osoby, które chcą skorzystać z usług notarialnych, zobligowane są do dostarczenia wszelkich niezbędnych dokumentów, na podstawie których sporządzane są określone akty notarialne. Wychodząc naprzeciw indywidualnym potrzebom klientów, istnieje możliwość przesłania zgromadzonej dokumentacji drogą mailową. Oczywiście, można tego dokonać również osobiście, odwiedzając naszą kancelarię w Strzegomiu w godzinach jej urzędowania.

Notariusz – Strzegom i Świdnica 

W świetle obowiązującego prawa notariusz odpowiada za należyte zabezpieczenie praw oraz słusznych interesów stron. W razie konieczności jest też zobligowany do udzielenia klientom stosownych wyjaśnień odnośnie do charakteru realizowanych czynności i wynikających z nich skutków prawnych. Nasza kancelaria notarialna zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy dysponują rozległą wiedzą specjalistyczną oraz doświadczeniem zawodowym. Przy sporządzaniu określonych dokumentów notariusze dbają o to, aby ich treść była sformułowana w sposób czytelny i zrozumiały dla klienta.

KONTAKT:

Beata Burkowska-Zubrzycka
Kancelaria Notarialna

Telefon

74 85 33 473

74 85 33 474

Email

bbz@notariusz-strzegom.pl

Adres

58-150 Strzegom ulica T. Kościuszki 14
Budynek Santander Bank Polska s.a. (II piętro)

NIP: 8961023549

REGON: 021011958