Kancelaria Notarialna Beaty Burkowskiej Zubrzyckiej w Strzegomiu

Z kompleksowej obsługi prawnej wykonywanej przez notariusza można skorzystać w kancelarii notarialnej Beaty Burkowskiej-Zubrzyckiej. Świadczymy usługi dla osób prywatnych, prawnych oraz podmiotów gospodarczych. Czuwamy tu nad tym, aby zostały zabezpieczone prawa i interesy stron oraz innych osób, dla których dana czynność notarialna może powodować skutki prawne.

Laureat konkursu orły prawa - Biuro notarialne Strzegom
Tytuł "Orły Prawa 2022"

Notariusz Beata Burkowska-Zubrzycka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1997-1999 r. odbywała aplikację sądową, zakończoną egzaminem sędziowskim. Od stycznia 2000 roku orzekała w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu Wydziale Ksiąg Wieczystych. Od 2012 roku prowadzi kancelarię notarialną w Strzegomiu.

Jakimi sprawami zajmuje się notariusz?
Powołany przez Ministra Sprawiedliwości, notariusz dokonuje czynności, które mają charakter dokumentu urzędowego.
Na co dzień zajmujemy się m.in.:

  • sporządzaniem aktów notarialnych, poświadczeń dziedziczenia,
  • spisujemy protokoły – np. zgromadzeń spółek prawa handlowego, przebiegu aukcji,
  • przygotowywaniem protestów weksli i czeków, powołania i odwołania zarządcy sukcesyjnego,
  • przyjmowaniem na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, nośników informatycznych z danymi.

Jak przygotować się do wizyty w kancelarii notarialnej?

W celu skorzystania z usług notariusza prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się z kancelarią. Warto wcześniej dostarczyć (drogą mailową lub osobiście) dokumenty niezbędne do dokonania czynności notarialnej razem z danymi stron i innymi wymaganymi informacjami.

Gdzie notariusz wykonuje swoje czynności?
W szczególnych okolicznościach lub w przypadku, gdy przemawia za tym charakter czynności, notariusz świadczy swoje usługi również poza kancelarią notarialną, np. w mieszkaniu, szpitalu czy areszcie. Wszystkie działania, co do których podejmowania jest uprawniony, objęte są tajemnicą zawodową.
Dlatego mogą Państwo być spokojni nie tylko o bezpieczeństwo dokumentów, które pozostawiane są biurze, ale i o poufność zawartych w nich informacji.
Jak wygląda rozliczenie z notariuszem?
Za swoje czynności notariusz pobiera taksę, czyli opłatę ustalaną na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Ostateczne wynagrodzenie notariusza naliczane jest od wartości przedmiotu umowy. Aby dowiedzieć się, jakie dokumenty będą niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego dla określonej sprawy, jaki będzie jej koszt oraz ustalić termin spotkania, wystarczy skontaktować się z kancelarią notarialną telefonicznie, mailowo lub osobiście.

Niezależnie od poziomu skomplikowania Państwa sprawy, dzięki swojej ambicji, wytrwałości i doświadczeniu notariusz Beata Burkowska-Zubrzycka udzieli Państwu rzetelnej, kompleksowej i przystępnej informacji na temat wszystkich skutków danej czynności notarialnej oraz wymaganych dokumentów.

KONTAKT:

Beata Burkowska-Zubrzycka
Kancelaria Notarialna

Telefon

74 85 33 473

74 85 33 474

Email

bbz@notariusz-strzegom.pl

Adres

ul. J. Dąbrowskiego 7
58-150 Strzegom

NIP: 8961023549

REGON: 021011958