Umowa majątkowa małżeńska

Umowa majątkowa przedmałżeńska:

Informacje:

  • dane osób fizycznych będących stronami czynności – imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dowodu osobistego lub paszportu.

Umowa majątkowa małżeńska:

Informacje:

  • dane osób fizycznych będących stronami czynności – imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dowodu osobistego lub paszportu.

Dokumenty

  • odpisy aktu małżeństwa (Urząd Stanu Cywilnego).