Testament:

Informacje:

  • dane sporządzającego testament – imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, data i miejsce zgonu,

  • dane osoby powoływanej do spadku – imiona, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia,

  • w przypadku, gdy testator zamierza przeznaczyć spadkobiercy tytułem zapisu konkretną nieruchomość, również informacje dotyczące tej nieruchomości, np. numer księgi wieczystej.