Oświadczenie o przyjęciu/odrzuceniu spadku

Informacje:

  • dane stawających – imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dowodu osobistego lub paszportu,
  • dane pozostałych spadkobierców – imiona, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania.

Dokumenty:

  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy (Urząd Stanu Cywilnego),

  • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony.