Notariusz Świebodzice

Usługi świadczone przez Kancelarię Notarialną Notariusz Beaty Burkowskiej-Zubrzyckiej oferowane są klientom ze Świebodzic. Na rzecz osób prywatnych i prawnych oraz firm notariusz wykonuje określone przepisami czynności prawne. Jako osoba zaufania publicznego jest niezbędny podczas wielu czynności przeniesienia praw własności czy innych praw majątkowych.

Kancelaria notarialna to miejsce, w którym przygotujemy dla Państwa m.in. akt notarialny dotyczący nabycia spadku, rozdzielności majątkowej, przeniesienia własności nieruchomości.

Gdzie notariusz wykonuje swoje czynności?

W szczególnych okolicznościach lub w przypadku, gdy przemawia za tym charakter czynności, notariusz świadczy swoje usługi również poza kancelarią notarialną, np. w mieszkaniu, szpitalu czy areszcie. Wszystkie działania, co do których podejmowania jest uprawniony, objęte są tajemnicą zawodową.

Dlatego mogą Państwo być spokojni nie tylko o bezpieczeństwo dokumentów, które pozostawiane są biurze, ale i o poufność zawartych w nich informacji.

Jak wygląda rozliczenie z notariuszem w Świebodzicach?

Za swoje czynności notariusz pobiera taksę, czyli opłatę ustalaną na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Ostateczne wynagrodzenie notariusza naliczane jest od wartości przedmiotu umowy. Aby dowiedzieć się, jakie dokumenty będą potrzebne do zakończenia określonej sprawy, jaki będzie jej koszt oraz ustalić termin spotkania, wystarczy skontaktować się z kancelarią notarialną telefonicznie, mailowo lub osobiście.