Notariusz Świdnica

Prowadzona przez notariusza Beatę Burkowska-Zubrzycką kancelaria notarialna obsługuje osoby prywatne i prawne oraz firmy z terenu Świdnicy. Świadczymy profesjonalną pomoc w zakresie usług określonych stosownymi przepisami, przy zachowaniu etyki zawodowej i rzetelności. Dokonujemy czynności w biurze oraz poza jego siedzibą, jeżeli przemawia za tym ich charakter lub szczególne okoliczności.

Kim jest notariusz?

Jako funkcjonariusze publiczni notariusze dokonują czynności, które w należyty sposób zabezpieczają prawa i słuszne interesy stron oraz innych osób, dla których mogą one powodować skutki prawne.

W kancelarii przeprowadzane są czynności dotyczące m.in. sporządzania:

  • aktów notarialnych – np. przypadku zakupu mieszkania lub innej nieruchomości

  • poświadczeń – np. Potwierdzenia własnoręczności podpisu wykonanego na dokumencie,

  • wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,

  • protestów weksli i czeków.

  • aktów poświadczenia dziedziczenia – niezbędne spadkobiercom, aby mogli korzystać z odziedziczonego majątku.

Jednocześnie obowiązkiem notariuszy jest zachowanie w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powzięli wiadomość ze względu na wykonywane czynności prawne.

Jak umówić się na spotkanie z notariuszem w Świdnicy?

Jeśli potrzebny jest Państwu notariusz w Świdnicy do realizacji określonej czynności prawnej, pomocy można szukać w naszej kancelarii notarialnej. Udzielimy też wszystkich niezbędnych informacji dotyczących np. tego, jakie dokumenty należy ze sobą wziąć albo wysokości opłaty za świadczone usługi. Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia terminu spotkania.