Notariusz Jawor - Kancelaria notarialna

Z kompleksowej obsługi prawnej wykonywanej przez notariusza można skorzystać w kancelarii notarialnej Beaty Burkowskiej-Zubrzyckiej. W Jaworze świadczymy usługi dla osób prywatnych, prawnych oraz podmiotów gospodarczych. Czuwamy tu nad tym, aby zostały zabezpieczone prawa i interesy stron oraz innych osób, dla których dana czynność notarialna może powodować skutki prawne.

Jakimi sprawami zajmuje się notariusz?

Powołany przez Ministra Sprawiedliwości, notariusz dokonuje czynności, które mają charakter dokumentu urzędowego. Miejscem, w jakim je wykonuje, jest kancelaria notarialna. Gdy jednak przemawia za tym charakter sprawy lub szczególne okoliczności, może je świadczyć również np. w szpitalu, areszcie, sądzie.

Na co dzień zajmujemy się m.in.:

  • sporządzaniem aktów notarialnych, poświadczeń dziedziczenia,

  • spisujemy protokoły – np. zgromadzeń spółek prawa handlowego, przebiegu aukcji,

  • przygotowywaniem protestów weksli i czeków, powołania i odwołania zarządcy sukcesyjnego,

  • przyjmowaniem na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, nośników informatycznych z danymi,

oraz wykonaniem wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów.

Jak przygotować się do wizyty w kancelarii notarialnej?

W celu skorzystania z usług notariusza prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się z kancelarią. Warto wcześniej dostarczyć (drogą mailową lub osobiście) dokumenty, które będą konieczne, aby można było dokonać czynność notarialną razem z danymi stron i innymi wymaganymi informacjami.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące np. przebiegu czynności czy pobieranych opłat, zapraszamy do kontaktu!