kancelaria notarialna Świdnica

Beata Burkowska-Zubrzycka

notariusz-strzegom.pl

 

W kancelarii sporządzą Państwo akty notarialne - umowy dotyczące nieruchomości (w tym sprzedaż, darowizna, zamiana, dożywocie, zniesienie współwłasności, przewłaszczenie na zabezpieczenie, służebności, hipoteka), umowy spółki, protokoły, testamenty, pełnomocnictwa, oświadczenia, poświadczenia dokumentów i podpisów, a także dziedziczenie i sprawy spadkowe oraz inne czynności.

Kancelaria Notarialna
czynna
od poniedziałku do piątku
9.00 - 17.00

a w innym czasie po uprzednim uzgodnieniu,
w szczególności w sobotę 10:00 - 14:00

Czynności notarialne mogą być także dokonywane poza siedzibą Kancelarii
jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

W ramach swojej działalności, Kancelaria oferuje profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, w ramach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej, zapewniając tym samym stronom bezpieczeństwo obrotu prawnego.

Działalność notariuszy normuje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Zgodnie z ustawą notariusz jest osobą zaufania publicznego i powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (dokument urzędowy).

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w języku polskim. Na życzenie klienta notariusz może dokonać tej czynności dodatkowo w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego poświadczoną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Do dokonania jakiekolwiek czynności notarialnej niezbędne jest dostarczenie kompletu odpowiednich dokumentów (osobiście, faxem, za pośrednictwem internetu), wystarczających do sporządzenia danej czynności. Dokumenty należy dostarczyć przed ustalonym terminem, co gwarantuje sprawną obsługę.

 

Dla nieruchomości położonych na terenie miast: Jaworzyna Śląska, Strzegom, Świdnica, Świebodzice, Żarów oraz gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Świdnica, Świebodzice, Żarów sądem właściwym miejscowo dla celów wieczystoksięgowych jest Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych, ulica L. Okulickiego 2-4.

Dla nieruchomości położonych na terenie miasta: Jawor oraz gmin: Jawor, Bolków, Paszowice, Męcinka, Mściwojów, Wądroże Wielkie sądem właściwym miejscowo dla celów wieczystoksięgowych jest Sąd Rejonowy w Jaworze V Wydział Ksiąg Wieczystych, ulica Klasztorna 5.

Adres:

ul. Tadeusza Kościuszki 14

Budynek Banku Zachodniego WBK S.A.

II piętro

58-150 Strzegom

 

Telefony:

tel.+48 (74) 85 33 474

tel.+48 (74) 85 33 473

fax.+48 (74) 85 33 473

Niniejsza strona nie stanowi reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 §3 ustawy Prawo o notariacie.